تعداد مقالات: 670
76. بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه سالونی و توسعه مدل ریاضی سازه در انطباق با مدل هیدرودینامیک ICSS

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 24-35

ریحانه نقائی؛ محمد جواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


77. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


78. تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 26-34

کاظم اسماعیلی


79. اندازه‌گیری و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت آب در خاک با تأکید بر جذب ریشه

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 156-167

حبیب زارع؛ سینا بشارت


80. ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-180

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی


82. شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


83. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 260-274

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی زاده؛ حسین انصاری


84. مدل‌سازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیرسطحی از بستر رودخانه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 294-306

الهه قوامی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی اصغر بهشتی


85. طراحی شبکه پایش ایستگاه‌های باران‌سنجی با استفاده از تئوری بی‌نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-308

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی


86. بررسی امکان استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط بقولات (شواهد با بررسی دو رقم نخود) در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 346-355

هوشنگ قمرنیا؛ بی‌نظیر نظری؛ محمد اقبال قبادی


87. ارزیابی معادله‌های غیرماندگار زهکشی برای تعیین فاصله زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 418-428

عبد االه درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری


88. کاربرد مدل‌های SIRMOD و HYDRUS-3D برای شبیه‌سازی کامل فرایند آبیاری جویچه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 443-452

سعید نورآبادی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا


89. تأثیر زاویه برخورد جریان و ارتفاع قرارگیری صفحه مستغرق محدب-تخت بر کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 444-453

لیلا پرچمی؛ سیدامین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


90. کاربرد روش تسریع به منظور بهبود هم‌گرایی حل‌گرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 517-527

گلاره فراهی؛ سعیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی


91. تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه‌ی میاندوآب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 536-544

سید حسن طباطبایی؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


93. ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش‌بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 583-593

عبد االه درزی نفت چالی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد حسین مهدیان


94. بررسی کارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان و فارس)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 603-613

حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ مسعود فرزام نیا؛ ابراهیم دهقانیان


95. بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 673-683

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری‌نیا


96. تخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده‌ها درجریان کانال‌های روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 701-709

عالیه سعادت‌پور؛ الهام ایزدی‌نیا؛ منوچهر حیدرپور


97. شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی


98. ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری استان قم

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 736-749

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ نازگل حسینی‌پژوه


99. تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 788-797

محمد داودی؛ علی شاهنظری؛ مجتبی خوش روش؛ سیده فاطمه هاشمی


100. آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری