تعداد مقالات: 670
151. مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر‌ میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-292

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی احسان نصرتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


152. بررسی تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه‌سازی فصلی آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 316-326

محبوبه قبادی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی


153. کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


154. استفاده از تکنیک نمونه‌برداری مرحله‌ای در تعیین نقاط اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی در مزرعه

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 367-376

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


155. بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 439-446

بابک مهرآوران؛ حسین انصاری؛ علی اصغر بهشتی؛ کاظم اسماعیلی


157. شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 466-478

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ علیرضا توکلی


158. نگرشی نوین بر هیدرولوژی کلاسیک

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 539-551

آمنه میان‌آبادی؛ حجت میان‌آبادی؛ امین علیزاده


159. باز طراحی شبکه آبیاری تحت‌فشار دشت فتحعلی مغان به ‌روش گروه‌بندی ارتفاعی اراضی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 545-555

عاطفه صفایی؛ حمید زارع ابیانه؛ سیدحسین فرشی


160. رابطه بین عملکرد ذرت با مصرف آب (نیاز آبی محاسباتی و کمبود رطوبت خاک)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 605-613

حسین ابراهیمی؛ حسین حسن پوردرویشی


161. تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 613-621

بهنوش کمالی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده ‏نیا


162. بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 627-637

اردشیر منجزی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پورمحمدی؛ محمد حیدرنژاد


163. بررسی اثر تغییر اقلیم بر منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی بارش ایستگاه بابلسر طی دوره‌ی زمانی 2030- 2011

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 694-704

بهرام بختیاری؛ شیدا پورموسوی؛ نسرین سیاری


164. تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 720-730

سیّد صابر شریفی بناب؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌ اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ فرزین سلماسی


165. اثر مدیریت‌های مختلف پوشش بقایای گیاهی در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از مدل گیاهی SIMDualKc

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 742-754

سمیرا عشائری؛ تیمور سهرابی؛ علی‌اصغر منتظر


166. اثر پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش پاشمانی در زمان‌های مختلف بارش

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 763-771

نفیسه قزل سفلو؛ مهدی بروغنی؛ سمیه سلطانی‌گرد فرامرزی


167. بررسی عملکرد روشهای کلاسیک و هوش مصنوعی در تخمین ضریب زبری در پیچانرودها

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 811-822

کیومرث روشنگر؛ رقیه قاسم‌پور


169. بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی


170. تاثیر بستر زبر نیم‌استوانه‌ای بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی واگرا

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 988-998

اکرم عباسپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمدرضا عبدیان رکنی


172. آنالیز حساسیت مدل Qual2kw در مدل‌سازی پارامترهای کیفی سفیدرود

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1233-1245

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی


173. بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پاییندست سد

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1350-1361

زهرا صادقی؛ سعیدرضا خداشناس؛ حسین ثنایی نژاد؛ مهدی مفتاح هلقی


175. بهبود برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از ضریب اصلاحی به کمک مدل درخت تصمیم M5

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 53-61

حسین شریفان؛ خلیل قربانی