تعداد مقالات: 670
176. پیش‌بینی تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در شمال‌غرب کشور با استفاده از برنامه‌ریزی ‌ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-65

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ سجاد آیشم


177. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مختلف مورد استفاده در زهکشهای زیرزمینی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 58-68

محمدرضا یوری؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزارجریبی


180. اثرات برهمکنش ورمی‌کمپوست و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر‌مصرف و کم‌مصرف در گیاه ذرت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-75

سهراب عزیزپور؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش


181. شبیه‌سازی عرضه و تقاضا منابع آب زیرزمینی دشت تویسرکان با مدل ویپ

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 187-198

میثم ربانی‌فر؛ عبدالله طاهری تیزرو؛ مرتضی کمالی


182. بررسی اثر کمی و کیفی آب آبیاری بر عملکرد سویا در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 202-208

اسماعیل شعبانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ موسی حسام


183. تأثیر تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندم

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 266-274

رقیه افشاری؛ مهدی ذاکری نیا؛ حسین شریفان؛ محمد هادی پهلوانی


184. ارزیابی کارایی مدل CERES-Rice در تخمین عملکرد و بهره‌وری آب برنح در مقیاس وسیع

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 283-291

مجتبی رضایی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی‌سرجاز؛ مجید وظیفه‌دوست


186. مدل‌سازی تابع توزیع توام چهار بعدی ویژگی‌های مهم سیل با استفاده از ساختار سی-واین

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 327-338

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میر عباسی نجف آبادی


187. اثر شیب و دبی ورودی بر راندمان و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچه‌ای نیشکر

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 329-337

مجید حمودی؛ عباس ملکی؛ علی شینی دشتگل


189. مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج


190. ارزیابی مزرعه‌ای و آنالیز حساسیت مدل SIRMOD در آبیاری شیاری

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 473-483

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی کولائیان


191. پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل‌های داده محور

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 479-488

میثم سالاری‌جزی؛ خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ محمد عبدالحسینی


192. کاربرد شاخص تنش آبی گیاه برای زمان‌بندی تک آبیاری گندم دیم (مطالعه موردی در بالادست حوضه کرخه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 552-561

حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان


193. پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص‌های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 556-568

یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ محمد ناظری تهرودی


195. تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر منابع آب‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 622-635

کمال امیدوار؛ مجید زارع؛ رضا ابراهیمی


196. عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 638-646

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا باقرخانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


197. بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب (هیبروزوم دانه متوسط) و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 705-712

حسین شریفان؛ شکیبا میرزایی؛ محسن سیلسپور


198. واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 731-740

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان


199. تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی