تعداد مقالات: 670
651. ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


652. برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 136-145

سمیه نوری؛ علی حیدر نصرالهی؛ عباس ملکی؛ مجید شریفی پور


653. ارزیابی پایداری محیط‌زیست با بررسی عملکرد تصفیه‌خانه شهری

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 146-155

مرتضی شکری؛ سید هادی ابطحی؛ محمد اعتمادی


655. بهره‌برداری بهینه از منابع آب سد قلعه‌چای عجب‌شیر: کاربرد رهیافت برنامه‌ریزی تصادفی فازی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 168-180

مریم جعفری ثانی؛ جواد نعمتیان؛ باب‌اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


657. کاربرد شاخص‌های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست‌توده و تاریخ کشت گندم

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 193-204

محمدهادی جرعه نوش؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ مجتبی پاک پرور؛ صالح تقوائیان


659. ارزیابی و کاربرد مدل پویایی سیستم در بررسی و تعیین آبشویی نیترات تحت سناریوهای اقلیمی مختلف در اراضی کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 217-229

محبوبه قاسمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد


660. ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


661. اثر کم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد لوبیا ‏سبز ‏(‏Phaseolus vulgaris L.‎‏)‏

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 241-250

یاشا کامران؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبای حقیقی


662. ارزیابی مدل Daisy برای شبیه‌سازی حرکت دو بعدی آب در خاک و عملکرد گیاه آفتاب‌گردان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 251-262

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن


663. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای نواری در مزارع خیار و گوجه فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 263-274

علی قدمی فیروزآبادی؛ قاسم اسدیان؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


664. کاربرد و ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی (نکسوس) در مدیریت شبکه های آبیاری مطالعه موردی شبکه آبیاری زایندهرود

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 275-285

محمدجواد منعم؛ سید معین حسینی؛ مجید دلاور


665. شبیه‌سازی عددی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 286-300

فاطمه عطارزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی نقی ضیایی


666. تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


667. اثر مدیریت‌های آبیاری در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و بهره‎‌وری آب سیب‌زمینی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 310-320

کبری خیری شلمزاری؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


668. برآورد پیاز رطوبتی ناشی از آبیاری قطره‌ای سطحی با استفاده از مدل‌های عددی و تجربی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 321-330

زهرا اسکندری تادوانی؛ مهدی دلقندی؛ خلیل اژدری؛ حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


669. بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 331-343

صابر جمالی؛ حسین انصاری


670. بازیافت شوراب سیستم RO با نانو مواد سازگار در محیط زیست برای آبیاری

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 344-354

فاطمه رحمان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرود شریفی؛ ناصر مهردادی؛ فرنگیس رحمان