نویسنده = رضا بهراملو
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای نواری در مزارع خیار و گوجه فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 263-274

علی قدمی فیروزآبادی؛ قاسم اسدیان؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


2. تعیین بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با سیستم آبیاری بارانی و نشتی در استان همدان

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 732-743

سید محسن سیدان؛ رضا بهراملو؛ ابولفضل ناصری


3. مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر‌ میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-292

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی احسان نصرتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو