نویسنده = رضا بهراملو
تعداد مقالات: 3
1. تعیین بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با سیستم آبیاری بارانی و نشتی در استان همدان

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 732-743

سید محسن سیدان؛ رضا بهراملو؛ ابولفضل ناصری


2. مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر‌ میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-292

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی احسان نصرتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو