نویسنده = حمید زارع ابیانه
تعیین و ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انگور و گردو منطقه ملایر همدان

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1908-1919

علی قدمی فیروزآبادی؛ سید محسن سیدان؛ حمید زارع ابیانه


ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 638-646

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا باقرخانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 727-736

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن هژبر؛ احمد خسرایی


باز طراحی شبکه آبیاری تحت‌فشار دشت فتحعلی مغان به ‌روش گروه‌بندی ارتفاعی اراضی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 545-555

عاطفه صفایی؛ حمید زارع ابیانه؛ سیدحسین فرشی


شبیه‌سازی حل تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی نشت جریان ترانشه‌ای در زهکشی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 412-423

حمید زارع ابیانه؛ زهرا مشارع؛ علی افروزی


تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 770-785

سیدمعین‌الدین رضوانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ‌ فریبا بیات؛ حمید زارع ابیانه


انتخاب مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق مرجع و پهنه‌بندی آن در استان اصفهان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 528-539

عاطفه مهدوی؛ حمید زارع ابیانه