نویسنده = حمید زارع ابیانه
تعداد مقالات: 7
1. عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 638-646

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا باقرخانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


2. برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 727-736

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن هژبر؛ احمد خسرایی


3. باز طراحی شبکه آبیاری تحت‌فشار دشت فتحعلی مغان به ‌روش گروه‌بندی ارتفاعی اراضی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 545-555

عاطفه صفایی؛ حمید زارع ابیانه؛ سیدحسین فرشی


5. شبیه‌سازی حل تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی نشت جریان ترانشه‌ای در زهکشی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 412-423

حمید زارع ابیانه؛ زهرا مشارع؛ علی افروزی


6. تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 770-785

سیدمعین‌الدین رضوانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ‌ فریبا بیات؛ حمید زارع ابیانه


7. انتخاب مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق مرجع و پهنه‌بندی آن در استان اصفهان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 528-539

عاطفه مهدوی؛ حمید زارع ابیانه