نویسنده = کامران داوری
مطالعه تأثیر ناحیه غیراشباع در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم‌افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 496-509

فرزانه نظریه؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری؛ عزیزاله ایزدی


تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 674-686

شمیم لاریجانی؛ محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری


شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 466-478

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ علیرضا توکلی


پیش‌بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 398-411

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-62

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 381-390

محمد محمد میرزایی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد هادی داودی؛ کامران داوری


ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 131-142

سودابه سیفی؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد بنایان اول


تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 549-555

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری


بهینه‌سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 377-385

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری


مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه‌های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 62-73

محمد سالاریان؛ معصومه نجفی؛ کامران داوری؛ سید سعید اسلامیان؛ محمد حیدری


ارزیابی انواع روش‌های اندازه‌گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 127-135

سید مجید هاشمی‌نیا؛ حسین شریفان؛ کامران داوری