نویسنده = محمدعلی شاهرخ نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنی واقتصادی پوشش کانال‌های آبیاری شهرستان داراب

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-52

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع