نویسنده = علیرضا سپاسخواه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 461-470

عصمت شاهمرادی؛ علی‌اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ داور خلیلی؛ مسعود حقیقت


2. تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال‌های شبکه سد درودزن

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 684-693

مائده فرخی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا؛ تورج هنر


3. پهنه‌بندی برنامه‌بندی آبیاری گندم زمستانه در استان فارس با استفاده از اطلاعات بارندگی(استوکاستیک)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 774-785

ریحانه‌السادات موسوی‌زاده مجرد؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ آرمان گنجی؛ شاهرخ زند پارسا؛ معصومه‌السادات هاشمی‌طامه


4. مقایسه مدل‌های (6) Drainmod و (PMWIN) Modflowدر برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زه‌کشی شده

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 638-653

مسعود نوشادی؛ راضیه قهرمانی؛ علیرضا سپاسخواه