نویسنده = حسین امامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امنیت آبی در اقلیم‌های خشک از دیدگاه شاخص رد پای آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 735-746

اعظم عربی یزدی؛ ناصر نیک‌نیا؛ نجمه مجیدی؛ حسین امامی