نویسنده = مریم نوابیان
مطالعه آزمایشگاهی استخراج توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی GMDH برای برآورد نفوذ در آبیاری سطحی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 310-321

مریم نوابیان؛ امیر شهریاری؛ مهدی اسمعیلی ورکی


بررسی عملکرد گیاهان وتیور، تیفا و نی بر بهبود کیفیت زه آب اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 113-127

مریم نوابیان؛ کتایون کوچکی پستکی؛ مهدی اسمعیلی ورکی


شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی


برآورد بار آلودگی نیترات و فسفات اراضی شالیزاری با استفاده از مدل WASP و تصاویر ماهواره‏ای (مطالعه موردی: رودخانه پسیخان)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 624-635

مریم نوابیان؛ زهرا محمدپور؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ کبری شیخی گراکویی


بررسی کاهش نیترات زه‌آب کشاورزی توسط زئولیت اصلاح شده در آزمایش‌های ناپیوسته و پویا

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 766-773

مهرناز مسلمی کوچصفهانی؛ مریم نوابیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مجید وظیفه دوست