نویسنده = سید مجید میرلطیفی
تعداد مقالات: 10
1. برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


2. تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1129-1139

محمد حسین بیات؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


3. برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 850-861

روژین علی‌محمدنژاد؛ سید مجید میرلطیفی؛ نعمت‌اله کریمی


4. تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه‌ی میاندوآب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 536-544

سید حسن طباطبایی؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


5. شبیه‌سازی عملکرد زهکش‌های زیرزمینی هم امتداد و عمود بر جهت آبیاری با استفاده از مدل DRAINMOD

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1130-1142

زهرا خالقی؛ علیرضا حسن اقلی؛ سید مجید میرلطیفی


7. ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش‌بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 583-593

عبد االه درزی نفت چالی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد حسین مهدیان


8. برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گل مریم در شرایط کشت گلخانه‌ای شهرستان ورامین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 480-488

اکرم دلاور؛ سید مجید میرلطیفی؛ قاسم زارعی


9. ارزیابی بهره‌وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با استفاده از سنجش از دور

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 96-108

مصطفی عصاری؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری؛ عبد علی ناصری