نویسنده = محمد بنایان اول
تعداد مقالات: 5
1. بهینه سازی بهره‌وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 849-859

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی؛ محمد بنایان اول


2. بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 820-829

نجمه مجیدی؛ امین علیزاده؛ محمد قربانی؛ حسین انصاری؛ محمد بنایان اول


3. شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 292-302

نجمه مجیدی؛ امین علیزاده؛ محمد قربانی؛ محمد بنایان اول؛ حسین انصاری


4. ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 131-142

سودابه سیفی؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد بنایان اول


5. بررسی تغییرات شاخص‌های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 817-825

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول