نویسنده = مجتبی خوش روش
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل جنبه‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده‌آل و بهینه زیست‌محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره‌سو

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 464-481

محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ یوسف رجبی زاده


2. ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه‌سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1418-1434

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش


3. تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 788-797

محمد داودی؛ علی شاهنظری؛ مجتبی خوش روش؛ سیده فاطمه هاشمی


4. بررسی تأثیر الکترومغناطیس بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط آبیاری با پساب کشاورزی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 355-364

مریم صمدی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


5. اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیری و هدایت الکتریکی بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 646-654

مجتبی خوش روش؛ علیرضا کیانی


6. اثرات افزایش توسعه شهری روی رواناب حوضه سردآبرود کلاردشت با استفاده از مدل بارش-رواناب HEC-HMS

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 209-220

مجتبی خوش روش؛ محمود رائینی؛ اسماعیل نیکزاد طهرانی؛ علی کولائیان