نویسنده = مجتبی خوش روش
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی مدل های هوشمند جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک های لومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

شادیه حیدری؛ مجتبی خوش روش


2. تحلیل جنبه‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده‌آل و بهینه زیست‌محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره‌سو

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 464-481

محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ یوسف رجبی زاده


3. ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه‌سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1418-1434

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش


4. تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 788-797

محمد داودی؛ علی شاهنظری؛ مجتبی خوش روش؛ سیده فاطمه هاشمی


5. بررسی تأثیر الکترومغناطیس بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط آبیاری با پساب کشاورزی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 355-364

مریم صمدی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


6. اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیری و هدایت الکتریکی بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 646-654

مجتبی خوش روش؛ علیرضا کیانی


7. اثرات افزایش توسعه شهری روی رواناب حوضه سردآبرود کلاردشت با استفاده از مدل بارش-رواناب HEC-HMS

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 209-220

مجتبی خوش روش؛ محمود رائینی؛ اسماعیل نیکزاد طهرانی؛ علی کولائیان