نویسنده = محمد موسوی بایگی
پیش‌نگری شاخص‌های حدی بارشی و دمایی در دوره 2100-2026 بر اساس برونداد مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

ساناز چمانه فر؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ فرشته مدرسی


ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1107-1120

غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-24

بتول اشرف؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد بنایان؛ مهدی جباری نوقابی؛ حسین دهقانی سانیج


برآورد دمای خاک با استفاده از مدل‌های‌ ترکیبی بر پایه تبدیل موجک گسسته

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 876-887

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی