نویسنده = فاطمه کاراندیش
تعداد مقالات: 10
2. تأثیر آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین بر برخی از ویژگی‌های گیاه زنیان در یک اقلیم خشک

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1451-1459

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش؛ پیمان افراسیاب؛ عیسی خمری؛ سیدمحمود طباطبایی


4. تدوین بنچ‌مارک کارآیی مصارف آب محصولات زراعی و باغی تحت استراتژی‌های مدیریتی مختلف در یک منطقه‌ی خشک

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 611-623

فهیمه شهسواری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت‌جو


5. تحلیل اثرات مدیریت کوددهی در افزایش بهره‌وری آب و کود در کشت دیم ذرت: تحلیل سناریوها با استفاده از مدل HDYRUS

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 365-375

نرگس ابراهیمی؛ فاطمه کاراندیش؛ پریسا کهخا مقدم


6. اثرات برهمکنش ورمی‌کمپوست و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر‌مصرف و کم‌مصرف در گیاه ذرت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-75

سهراب عزیزپور؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش


8. ارزیابی پایداری تولید محصولات باغی با استفاده‌ی تلفیقی از مفاهیم آب مجازی‌و ارزش اقتصادی آب

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 335-345

فاطمه کاراندیش؛ سمیرا سالاری؛ عبداله درزی نفت‌چالی


9. آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری


10. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر پایداری کشاورزی در استان مازندران

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 994-1004

عبد االه درزی نفت چالی؛ مینا مالدار بادلی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش