نویسنده = سعید اکبری فرد
بررسی عملکرد چند الگوریتم هوشمند در بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 46-57

سعید اکبری فرد؛ کورش قادری؛ بهرام بختیاری


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه