نویسنده = علیرضا فرید حسینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 700-713

سید محمد تفضلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ امین علیزاده


2. ارزیابی دقت ماهوارهTRMM در برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 203-216

محمدرضا زنگنه اینالو؛ بیزن قهرمان؛ علیرضا فرید حسینی


4. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی