نویسنده = میثم سالاری‌جزی
تعداد مقالات: 5
3. کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل منحنی سنجه بار رسوب معلق

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 240-250

میثم سالاری‌جزی


5. پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل‌های داده محور

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 479-488

میثم سالاری‌جزی؛ خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ محمد عبدالحسینی