نویسنده = منیره فغانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روند و نقطه شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPI در ایران

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 667-679

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


2. خوشه‌بندی پهنه جغرافیایی ایران از لحاظ رخداد خشکسالی‌های بلند‌مدت هواشناسی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 649-659

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی