نویسنده = رامین فضل اولی
تعداد مقالات: 7
1. استفاده از دو شاخص SPImod و SDImod به منظور بررسی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز تجن

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 614-626

شبنم قایناتی؛ رامین فضل اولی؛ محسن مسعودیان؛ مهدی نادی


2. بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌های تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: شبکه تغذیه مصنوعی دشت شهریار)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 367-377

الهام شمس ناطری؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


3. کاربرد مدل IHACRES برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دبی حوضه آبریز تجن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 129-141

فاطمه موجرلو؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


4. بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


5. ارزیابی کاراترین روش توسعه کم‌اثر و تعیین بهترین راه‌کار مدیریتی کمی سیلاب شهری با استفاده از رخدادهای به‌هنگام

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 40-52

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


6. بررسی سرعت و ارتفاع سیلاب ناشی از شکست سد در مسیرهای غیرمستقیم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1009-1023

امین سالم نیا؛ رامین فضل اولی؛ مهدی قمشی