نویسنده = علیرضا عمادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌های تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: شبکه تغذیه مصنوعی دشت شهریار)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 367-377

الهام شمس ناطری؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


2. کاربرد مدل IHACRES برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دبی حوضه آبریز تجن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 129-141

فاطمه موجرلو؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


3. بررسی خصوصیات جریان ترکیبی در سرریز لبه تیز مرکب و دریچه مستطیلی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1337-1349

مهسا پسرکلو؛ علیرضا عمادی


4. بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


5. بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان غیردائمی با گام‌های مکانی مختلف در بدنه سد پاره‌سنگی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1152-1161

اکبر محمدیها؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ علیرضا عمادی