نویسنده = صفورا شطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات دوره خشکسالی هیدرولوژیک اخیر بر میزان شوری رودخانه کارون

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1189-1202

صفورا شطی؛ علی محمد آخوندعلی