نویسنده = سهیلا فرزی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر شاخص ردپای آب (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 588-602

محمدرضا گلابی؛ سهیلا فرزی؛ فریدون رادمنش


2. الگوبندی هیدروگراف معرف آبخوان با مدل مفهومی مادفلو و فرامدل شبیه‌ساز شبکه عصبی- فازی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1107-1119

محمدرضا گلابی؛ معصومه زینعلی؛ سهیلا فرزی؛ فریدون رادمنش