نویسنده = محمد مهدی نخجوانی مقدم
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره‌وری آب گیاه سویا

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1040-1051

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری؛ نادر عباسی؛ داود رودی


2. ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


3. بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2089-2099

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ قاسم زارعی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


4. بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1499-1513

حسین دهقانی سانیج؛ سمیرا اخوان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ الهه کنعانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


5. پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1460-1470

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


6. بررسی کارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان و فارس)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 603-613

حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ مسعود فرزام نیا؛ ابراهیم دهقانیان


7. تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان‌رس و زودرس ذرت دانه‌ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1519-1528

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ قاسم زارعی؛ سالومه سپهری صادقیان