نویسنده = محمدرضا نیکپور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه‌های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1435-1447

امین کانونی؛ منوچهر پوریامنش؛ محمدرضا نیکپور؛ اتابک فیضی


2. شبیه‌سازی عددی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی کانال‌های روباز

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1024-1037

محمدرضا نیکپور؛ پیام خسروی‌نیا