نویسنده = عباس کاویانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


2. ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


3. تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 931-944

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار؛ زهره فرجی


4. مقایسه نتایج تخمین تبخیروتعرق واقعی گیاهان زراعی و باغی حاصل از الگوریتم‌های SEBS و SEBAL (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1266-1280

فاطمه فیروزی نظام آبادی؛ عباس کاویانی؛ مهنوش مقدسی؛ بهاره بهمن آبادی