نویسنده = سیدمهدی ثاقبیان
بررسی پارامترهای تاثیرگذار در مدلسازی بارش ماهانه با استفاده از مدل های تلفیقی هوشمند مبتنی بر تجزیه سری زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

کریم امینی نیا؛ سیدمهدی ثاقبیان


پیش بینی ضریب مقاومت جریان در آبروهای جمع آوری آب های سطحی با شرایط مرزی متفاوت با استفاده از روش فرامدل

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1222-1232

کیومرث روشنگر؛ صنم بیوگ آقازاده؛ سیدمهدی ثاقبیان


پیش‌بینی ضریب زبری مانینگ در کانال‌های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-457

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ سیدمهدی ثاقبیان