نویسنده = شیما کریمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 481-490

شیما کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانش کار آراسته