نویسنده = اصلان اگدرنژاد
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل حساسیت پارامترهای رشدی گلرنگ در مدل AquaCrop با مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 611-623

عبدالله بهمنش؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


3. ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


4. مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1311-1321

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


5. ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب‌زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1721-1732

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ صفورا اسدی کپورچال؛ اصلان اگدرنژاد


6. ارزیابی مدل‌های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در شبیه‌سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 715-726

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محسن احمدی