نویسنده = محسن دهقانی درمیان
تعداد مقالات: 1
1. جانمایی بهینه سنسورها در شبکه توزیع آب با هدف شناسایی مشخصات منبع آلاینده در حداقل زمان تشخیص

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 342-356

سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمد گیوه‌چی؛ محسن دهقانی درمیان