نویسنده = نسرین فتح اله زاده
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تبخیر‌- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش‌پردازش‌کننده تجزیه مد تجربی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1376-1390

امین امیر عشایری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد؛ نسرین فتح اله زاده