نویسنده = ابراهیم ابراهیم پور
ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب‌پذیری GALDIT اصلاح شده

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 55-67

مهدی ماجدی اصل؛ هیدی محمودپور؛ سینا صادق فام؛ ابراهیم ابراهیم پور