نویسنده = خسرو سالاری
ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 670-684

آمنه میان‌آبادی؛ خسرو سالاری؛ یاور پورمحمد