کلیدواژه‌ها = آب سبز
تعداد مقالات: 4
1. تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1113-1129

عالیه سعادت‌پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزاله ایزدی


2. تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر شاخص ردپای آب (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 588-602

محمدرضا گلابی؛ سهیلا فرزی؛ فریدون رادمنش


3. شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-258

دل آرام هوشمند کوچی؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ داور خلیلی


4. بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 673-683

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری‌نیا