کلیدواژه‌ها = کانال آبیاری
تعداد مقالات: 5
1. تعیین رابطه آستانه استغراق دریچه سالونی در شرایط مختلف جریان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 647-656

محمدجواد منعم؛ فاطمه یوسفوند؛ محمد رضا کاویانپور


2. برآورد میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری پوشش شده‌ی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل‌های SEEP/W و MSEEP

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 948-959

حامد آذری فرد جهرمی؛ محمدعلی شاهرخ نیا؛ صمد سنایی جهرمی


3. ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ضریب دبی دریچه سالونی در شرایط جریان مستغرق

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 811-819

فاطمه یوسفوند؛ محمد جواد منعم؛ محمدرضا کاویانپور


4. تنظیم کنترلگر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل تراز آب

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 581-590

سارا جمالی؛ محمد جواد منعم


5. بررسی فنی واقتصادی پوشش کانال‌های آبیاری شهرستان داراب

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-52

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع