کلیدواژه‌ها = شبکه آبیاری
تعداد مقالات: 4
1. دسته بندی شبکه های آبیاری کشور براساس مسائل سازه های تنظیم و تحویل و ارائه راه کارهای مشترک بهبود عملکرد آن ها

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1292-1303

فرشید کریمی؛ محمدجواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


3. آنالیز عملکرد آبیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی‌: شبکه‌ حمودی خوزستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 180-194

محمدجواد نحوی‌نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


4. تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال‌های شبکه سد درودزن

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 684-693

مائده فرخی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا؛ تورج هنر