کلیدواژه‌ها = تبخیر- تعرق مرجع
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تبخیر‌- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش‌پردازش‌کننده تجزیه مد تجربی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1376-1390

امین امیر عشایری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد؛ نسرین فتح اله زاده


2. ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی