کلیدواژه‌ها = تغییرات مکانی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1059-1072

محمد اسماعیل کمالی


2. ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی