کلیدواژه‌ها = تبخیر-تعرق
تعداد مقالات: 11
1. تعیین ضریب‌گیاهی ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در خاک و سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2100-2111

حسین رحیمی؛ خالد احمدالی؛ وحید اعتماد


2. برآورد تبخیر-تعرق روزانه و هفتگی با استفاده از رویکردهای ترکیبی محاسبات نرم

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1550-1561

سجاد شهابی؛ فریبا آذرپیرا؛ علی برزکار


3. توسعه مدل شبکه عصبی برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه در یک سامانه کشت هیدروپونیک

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1164-1174

محمدهادی موحدنژاد؛ سید ایمان ساعدی


4. نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه‌خشک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 552-564

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


5. ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 409-423

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


6. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


7. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


8. اثر مدیریت‌های مختلف پوشش بقایای گیاهی در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از مدل گیاهی SIMDualKc

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 742-754

سمیرا عشائری؛ تیمور سهرابی؛ علی‌اصغر منتظر


10. بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


11. بهینه کردن شاخص SAVI و برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 458-468

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد