کلیدواژه‌ها = زمان پیشروی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 45-57

محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ بهنام معاونی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


2. بررسی صحت عملکردمدل‌های Sirmod، WinSRFR، Furdevو Pozal در تحلیل سیستم آبیاری جویچه‌ای

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 750-760

ساره سیاری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد ذونعمت کرمانی