کلیدواژه‌ها = دریچه سالونی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین رابطه آستانه استغراق دریچه سالونی در شرایط مختلف جریان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 647-656

محمدجواد منعم؛ فاطمه یوسفوند؛ محمد رضا کاویانپور


2. بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه سالونی و توسعه مدل ریاضی سازه در انطباق با مدل هیدرودینامیک ICSS

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 24-35

ریحانه نقائی؛ محمد جواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


3. ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ضریب دبی دریچه سالونی در شرایط جریان مستغرق

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 811-819

فاطمه یوسفوند؛ محمد جواد منعم؛ محمدرضا کاویانپور