کلیدواژه‌ها = گیاه و محیط
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست‎کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 839-851

محمد بنایان1؛ مرتضی گلدانی؛ محمد‌رضا نادری؛ سارا اسدی