کلیدواژه‌ها = نیشکر
تعداد مقالات: 3
3. بررسی کارایی مدل AquaCrop در تعیین زمان آبیاری گیاه نیشکر و پایش آن با شاخص تنش آبی گیاه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1439-1450

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند