کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


2. ریزمقیاس نمایی تصاویر بازیابی مایکروویو غیرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعه

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1973-1983

محمد فشائی؛ سیدحسین ثنایی نژاد


4. ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 379-392

سحر خزاعی؛ محمود رایینی؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی


5. ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


8. ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


9. تلفیق بازیابی‌های سنجنده‌ی AMSR2 با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 687-698

مائده فرخی؛ حسین انصاری؛ علیرضا فرید حسینی


10. برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


11. محاسبه تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از سنجش از دور و کم‌ترین داده زمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-174

مازیار بهرامی؛ علی مختاری؛ مهدی بهرامی


12. برآورد شاخص سطح برگ محصولات گندم و جو با استفاده از شاخصهای گیاهی مستخرج از تصاویر ماهوارهای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 209-218

علی مختاری؛ حمیده نوری؛ مجید وظیفه‌دوست؛ آرزو نازی قمشلو


13. واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 731-740

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان


14. بهینه کردن شاخص SAVI و برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 458-468

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد


15. برآورد عملکرد برنج در بخشی از شبکه سفیدرود گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: صومعه سرا)

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 591-601

مجتبی رضایی؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ مجید وظیفه‌دوست