کلیدواژه‌ها = قطره‌چکان
شبیه‌سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-1D در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل‌ ET-HS

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 980-991

کامران عسگری؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی؛ نگار نورمهناد


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی جریان آب و جذب ریشه در خاک تحت سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی درخت سیب

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1806-1809

احسان نظری؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده؛ عادل محمدی