کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی گیاهی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


2. مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1311-1321

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک