کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 3
1. تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1059-1072

محمد اسماعیل کمالی


2. بررسی اثر کمی و کیفی آب آبیاری بر عملکرد سویا در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 202-208

اسماعیل شعبانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ موسی حسام


3. تأثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک‌شاخه‌ای بر عملکرد سویا

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 757-765

ابوطالب هزارجریبی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ قربان قربانی نصرآباد؛ حسین جهانتیغ