کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 9
2. اثر کم آبیاری و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (‏Glycine max L.‎‏) در استان ‏هرات-افغانستان

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 511-521

حبیب الله صابری؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبای حقیقی


3. آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


4. ارزیابی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در لوبیا معمولی و چشم بلبلی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1010-1026

علیرضا نورعلی نژاد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


5. برهم‌کنش پلیمر سوپرجاذب و تکنیک آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری در کشت گندم دیم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 658-666

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن‌نیا


6. آبیاری تکمیلی گندم دیم با استفاده از آب ذخیره شده در کم‌آبیاری گندم آبی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 403-411

معین هادی؛ سعید جلیلی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


7. تأثیرکم آبیاری متناوب برعملکرد، اجزا عملکرد و بهره‌وری آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس-704

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 810-816

سیده طیبه معصومی؛ علی رحیمی خوب؛ مجید قربانی جاوید؛ محمد هادی نظری‌فر


9. تأثیر تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندم

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 266-274

رقیه افشاری؛ مهدی ذاکری نیا؛ حسین شریفان؛ محمد هادی پهلوانی