کلیدواژه‌ها = عوامل اقلیمی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی رواناب و برآورد میزان تغییرات رواناب در اثر عوامل اقلیمی و انسانی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 475-485

لیلا ملکانی؛ حبیبه عباسی


2. بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست‎کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 839-851

محمد بنایان1؛ مرتضی گلدانی؛ محمد‌رضا نادری؛ سارا اسدی